ANUNT PUBLIC

S.C. BUSSINES SERVICES SUPPLIER S.R.L., titular al proiectului
,,Extindere spatiu comercial, amenajare statie carburanti, construire
spatiu servicii”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare de către A.P.M. Buzau, în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Extindere
spatiu comercial, amenajare statie carburanti, construire spatiu
servicii”, propus a fi amplasat în comuna comuna Costesti, sat
Spataru, T2. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o
fundamentează pot fi consultate la sediul APM Buzău din municipiul
Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, în zilele de luni pana
vineri, între orele 8:30 – 13:00, precum și la următoarea adresă
de internet http://www.apmbz.anpm.ro [1]. Publicul interesat poate
înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în
termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de
internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Related posts