AU APROBAT REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

Consiliul Local Municipal a aprobat, la ultima sedinta de lucru ordinara, revizuirea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local. Conform Codului Administrativ, Consiliul Local exercita atributii referitoare la aprobarea statutului comunei, orasului sau municipiului. Numarul membrilor Consiliului Local Municipal Rm. Sărat se stabileste prin ordin al Prefectului in functie de numarul locuitorilor municipiului si se constituie in cel mult 60 de zile de la data desfasurarii alegerilor autoritatilor administratiei publice locale. Dupa constituire, Consiliul Local isi organizeaza comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate, dupa cum urmeaza: comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura, comisia juridica, de disciplina si validare, comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectie mediu si turism si comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate si protectia persoanelor aflate la nevoie. Pentru participarea la sedintele consiliului si ale comisiilor de specialitate, consilierii locali au dreptul la o indemnizatie lunara. Viceprimarului nu i se acorda indemnizatia pentru participarea la sedinte. Consilierii locali au dreptul la pregatire, formare si perfectionare profesionala. De asemenea, dreptul alesilor locali de a avea acces la orice informatie de interes public nu poate fi ingradit. Consilierii locali se pot asocia liber in partide politice si in alte forme de asociere, in conditiile legii.

Related posts

Leave a Comment