ȘEDINȚĂ ORDINARĂ A CONSILIULUI JUDEȚEAN BUZĂU- 20.06.2019

Prin Dispoziția nr.176/12.06.2019 Consiliul Județean Buzău este convocat în sedință ordinară în data de 20.06.2019, ora 09:00.

PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:

1,Rectificarea a II-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2019;
2.Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Spitalului Județean de Urgență Buzău;
3.Rectificarea a I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău;
4.Aprobarea finanțării nerambursabile de către Consiliul Județean Buzău a etapei naționale a Concursului Național „Educație rutieră, educație pentru viață”;
5.Modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Buzău;
6.Aprobarea alipirii unor terenuri aferente imobilului proprietate publică a Județului Buzău situat în municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu 48;
7.Aprobarea închirierii unei suprafețe de teren din terenul aferent unui bun imobil proprietatea publică a județului Buzău, administrat de Consiliul Județean Buzău, situat în comuna Măgura, sat Ciuta;
8.Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 76/2018 pentru aprobarea promovării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a proiectului „Casă nouă în drumul spre acasă” în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale” Prioritatea de investiții 8.1, cu modificările ulterioare;
9.Aprobarea Planului de restructurare a Centrului de integrare prin terapie ocupațională Râmnicu Sărat, unitate de asistență socială din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău și a promovării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a proiectului „Viață nouă în comunitate”, în cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.iv, OS 4.15 „Reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung”;
10.Aprobarea arondării localităților din județul Buzău pe serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor – formă actualizată II;
11.Modificarea unor anexe la Monografia economico – militară a județului Buzău;
12.Aprobarea modificării nivelului unor funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău;
13.Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Teatrului „George Ciprian Buzău”.

Related posts

Leave a Comment