DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţă ordinară, marţi, 10 mai 2016 , ora 10.00

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE   Nr. 102 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţă ordinară

 

        Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,

În temeiul art.94 alin.(2) şi art. 104, alin. (1), lit. „f” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE :

        Art.1.   Se   convoacă   Consiliul   judeţean  Buzău   în    şedinţă   extraordinară, marţi, 10 mai 2016 , ora 1000.

        Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului judeţean Buzău, B-dul N. Bălcescu nr.48, cu următoarea ordine de zi :

 

PROIECTE DE HOTĂRÂRE privind:

  1. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Proiect tehnic, pentru investiţia “Modernizare DJ.103P, tronson km.3+900-5+500, comuna Chiojdu, judeţul Buzău”;
  1. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Proiect tehnic, pentru investiţia „Restabilire circulaţie şi refacere DJ 204C, km. 81+200, comuna Săruleşti, judeţul Buzău”;
  1. Modificarea şi completarea Programului de achiziţii publice al Consiliului Judeţean Buzău pe anul 2016.

 

Art.2. Secretarul judeţului Buzău va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei dispoziţii.

 

BUZĂU, 05 MAI 2016

 

PREŞEDINTE,

 PETRE-EMANOIL NEAGU


                                             AVIZAT PENTRU LEGALITATE

                                           SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU,

                                MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Related posts

Leave a Comment