DISPOZIŢIE Nr. 101 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţă ordinară

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE   Nr. 101 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţă ordinară

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,

În temeiul art.94 alin.(1), alin. (6) şi art.106 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


D I S P U N E :

   Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară,  JOI, 21 APRILIE 2016, ora 900.

  Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău B-dul. N. Bălcescu nr.48, Sala „Gheorghe Filipescu” cu următoarea ordine de zi:

PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:

 1. Execuţia bugetului propriu al judeţului Buzău pe trimestrul I 2016 pe cele două secţiuni;
 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 5/2016 privind aprobarea utilizării în anul 2016 a excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Buzău rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2015;
 1. Repartizarea unor sume din bugetul propriu al Judeţului Buzău pe anul 2016 pentru unele unităţi de cult religios recunoscute în România;
 1. Completarea programului de achiziţii publice al Consiliului Judeţean Buzău;
 1. Completarea anexei nr. 15b la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.274/2015 privind stabilirea taxelor şi tarifelor de nivel judeţean pentru anul 2016;
 1. Aprobarea prelungirii perioadei de utilizare (tragere) a finanţării rambursabile interne contractată de Judeţul Buzău în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 71/2014, cu modificările ulterioare;
 1. Aprobarea acordării, anual, de recompense materiale pentru veteranii de război din Judeţul Buzău;
 1. Aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Buzău şi Asociaţia pentru Tineret Buzău în vederea coorganizării festivalului internaţional de muzică „Mihaela Runceanu – pentru Voi muguri noi”, ediţia a V-a;
 1. Aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Buzău şi Asociaţia Jurnaliştilor Buzău în vederea coorganizării „Şcolii de vară pentru tinerii jurnalişti” ediţia a IV-a;
 1. Actualizarea listei imobilelor proprietate publică a judeţului Buzău date în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău;
 1. Încetarea dreptului de administrare al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău pentru bunul imobil proprietate publică a Judeţului Buzău situat în municipiul Buzău,B-dul Gării, nr. 8;
 1. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău;
 1. Aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Muzeului judeţean Buzău;
 1. Aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului „George Ciprian” Buzău;
 1. Completarea Strategiei de dezvoltare durabilă a Judeţului Buzău şi a Planului de acţiuni 2014-2020;
 1. Completarea şi modificarea echipei de administrare a custodiei ariilor naturale protejate/ siturilor de importanţă comunitară ROSCI0190 PENTELEU şi ROSCI0229 SIRIU;
 1. Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, precum şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii Stimularea mobilităţii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Robeasca-Vadu Paşii, judeţul Buzău”, promovat spre finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6: “ Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională”;
 1. Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, precum şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii Stimularea mobilităţii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Pietroasele – Breaza – Năeni – Finţeşti – DN 1B, judeţul Buzău”, promovat spre finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6: “ Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională”.

Art.2. Secretarul Judeţului Buzău va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei dispoziţii.

 

BUZĂU, 13 APRILIE  2016

PREŞEDINTE,
PETRE-EMANOIL NEAGU

 

                                              AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU,
MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ

Related posts

Leave a Comment