Invitație la Conferința de lansare a proiectului ”SĂ ÎNVĂŢĂM ÎMPREUNĂ- PENTRU A NU ABANDONA ŞCOALA!”

Şcoala Gimnazială Nr. 3 Râmnicu Sărat, în calitate de beneficiar şi Şcoala Coţofăneşti, în calitate de parteneri ai proiectului POSDRU /181/2.2/S/ 152681 „SĂ ÎNVĂŢĂM ÎMPREUNĂ- PENTRU A NU ABANDONA ŞCOALA!”, vă invită să luaţi parte la Conferinţa de lansare a proiectului, care va avea loc, în localitatea Râmnicu Sărat, Str. Perișor, Nr.2, în perioada 8-9 mai 2015.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013; Investeşte în oameni; Axa prioritară 2 – “Corelarea învăţării pe parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenţie 2.2. „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”.

 

Obiectivul general al proiectului este:

,,Diminuarea numărului de persoane care se află în risc de abandon şcolar şi prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii în rândul elevilor proveniţi din medii dezavantajate, rurale sau foste industrializate din regiunile SE și Est, folosind metode integrate, moderne de prevenție și combatere a părăsirii școlarităţii în vederea creşterii integrării sociale şi a angajabillităţii la nivel local și regional”.

La Conferinţa de lansare sunt invitaţi să participe reprezentanţi ai beneficiarului, ai partenerului, autorităţi publice centrale şi locale, mass-media, precum şi alte persoane interesate.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să accesaţi site-ul proiectului: www.nuabandonascoala.ro.

Vă rugăm să anunțați participarea dumneavoastră la eveniment în care să menţionaţi numele şi instituţia pe care o reprezentaţi, la adresa de email: proiectemsarat@gmail.com sau la telefon: 0762636500.

 

Related posts

Leave a Comment