POT SOLICITA AJUTOARE DE ÎNCĂLZIRE

Râmnicenii pot depune actele în vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie, în perioada noiembrie 2023- martie 2024. Persoanele interesate pot prelua cererile-tip şi declaraţiile pe propria răspundere de la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială sau le pot descărca de pe site-ul instituției. Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pentru un singur sistem utilizat pentru încălzirea imobilului, pe perioada sezonului rece, și numai pentru locuința de domiciliu sau, după caz, de reședință. Ulterior, cererile și declarațiile pe propria răspundere se depun la sediul Direcția de Asistență Socială Râmnicu Sărat, de luni până joi, între orele 08.00-16.30 și vineri, între orele 08.00-14.00. Printre actele necesare depunerii dosarului se numără actul de identitate pentru toți membrii familiei care locuiesc la adresa pentru care se solicită ajutorul, dovada veniturilor nete realizate în luna anterioară depunerii cererii, dar și ultima factură de la furnizorul de utilități.

Ca noutate, anul acesta, beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinței nu mai au nevoie de adeverințele de la Primărie, de la Registrul Agricol și de la Serviciul Taxe și Impozite Locale.

Conducerea Direcţiei de Asistenţă Socială Râmnicu Sărat recomandă cetățenilor să noteze corect pe cerere, numărul de telefon la care pot fi apelați.

Orice modificare privind componența familiei, veniturile, domiciliul sau schimbarea furnizorului se comunică în termen de 5 zile de la data la care a intervenit modificarea, printr-o nouă Cerere – Declarație pe propria răspundere.

Related posts