TRANSPORT GRATUIT PENTRU ELEVI

Elevii din Râmnicu Sărat, care urmează cursurile unei școli din municipiu, beneficiază de gratuitate la transportul public local pe tot parcursul anului. 

De asemenea, elevii din mediul rural, care învață la un liceu din Rm Sărat, beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport între localitatea de domiciliu şi muncipiu, pe durata cursurilor şcolare, prin unităţile de învăţământ unde sunt şcolarizaţi. Elevii trebuie, totuși, să achite costul abonamentului întreg la societatea de transport în comun, urmând să-și recupereze banii de la unitatea de învățământ. Acești bani pot fi solicitați de către elevi și anticipat, sub formă de avans.

Pentru a beneficia de gratuitate la transportul în comun, elevii din Rm. Sărat vor solicita documentul de călătorie, cu valabilitate lunară, societății Transport Urban de Călători, în baza carnetului de elev emis de unitatea de învățământ, vizat prin ștampilă pentru anul în curs.

Related posts