ANUNȚ DE PARTICIPARE pentru acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activități nonprofit de interes general

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, in special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Municipiul Râmnicu Sărat, cod fiscal:2406871,str. Nicolae Bălcescu nr. 1, Râmnicu Sărat, jud. Buzău, tel:0238561946, fax:0238561947, e-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă: În baza Legii nr. 350/2005 privind  fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare și H.C.L Râmnicu Sărat nr. 117/27.04.2023 . Perioada de finanțare: 15 decembrie 2023. Suma totală alocată de la bugetul local este de…

Detalii