ANUNȚ convocare a Consiliului Local în ședință extraordinară în data de 17.01.2022, ora 15

In temeiul art.133, alin.(2), lit.a), art.134, alin.(1), lit.a) si alin.(3), lit.b) si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta extraordinara care va avea loc in data de 17.01.2022, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Depunerea juramantului de catre doamna Țârdeanu Viorica-Georgeta al carei mandat de consilier local supleant a fost validat prin Incheierea Judecatoriei Rm.Sarat in Dosarul nr.4401/287/2021, inregistrată la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sărat sub nr. 47539/04.01.2022;

2.Proiect de hotarare privind modificarea componentei nominale a Comisiei de validare si de numarare a voturilor a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, pe perioada mandatului acestuia;

3.Proiect de hotarare privind modificarea componentei Comisiei de specialitate nr.II a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat – Comisia juridica, de disciplina si validare.

Publicăm astăzi 13.01.2022 pe site-ul Primăriei www.primariermsarat.ro la Sectiunea Consiliul local/Proiecte de hotărâri, proiectele de hotărâre mai sus mentionate si afisam la avizier Procesul verbal de afisare nr.  1738/13.01.2022.

 Primar,

CÎRJAN SORIN-VALENTIN

Related posts