Nr. 35085/01.07.2020 – ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI

Primaria Municipiului Râmnicu Sărat lansează pentru perioada 01.07.2020 – 06.07.2020, anunț de selecție parteneri cu entităţi publice sau de drept privat, în vederea depunerii fișei de proiect „Dezvoltare locală în cadrul Municipiului Rămnicu Sărat prin reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială”, în cadrul Apelului POCU/GAL.SUS.RAMNICUL/2020/5/2/5.1 Sesiunea 2, iunie 2020, lansat de GAL Sus Râmnicul pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Râmnicu Sărat, în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității; Obiectivul tematic 9:…

Detalii