Consiliul Județean Buzău, convocat în ședință ordinară în data de 29 august 2019, ora 09:00

Ordinea de zi: I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI PRIVIND: 1. Aprobarea repartizării unei sume din fondul de rezervă bugetară prevăzut în bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 2019 Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Rm. Sărat (supusă aprobării în ședința extraordinară a Consiliului Județean Buzău din data de 26 august 2019) 2. Rectificarea a IV-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2019 3. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău 4. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și…

Detalii