Programul ,,Școală după școală”

A fost lansat Programul  ,,Școală  după  școală”  din  cadrul Proiectului ,,Șanse  egale  la  educație”.  Programul a  început  din 10  septembrie 2018  și  va continua și în octombrie 2018. Proiectul este cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU/74/6/18.Mysmis+: 106415, Componenta 1 : Programul „ŞCOALĂ PENTRU TOŢI”, Axa Prioritară: Educaţie şi competenţe. Obiectivul general va fi realizat prin actiuni integrate de facilitare a accesului la educatie, furnizarea competentelor de baza si a abilitatilor de integrare sociala si profesionala pentru 66 de persoane de etnie roma, persoane din mediul rural, precum si…

Detalii