„SĂ ÎNVĂŢĂM ÎMPREUNĂ, PENTRU A NU ABANDONA ŞCOALA”: Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii

Începutul de an școlar găsește Echipa de proiect de la Scoala Gimnaziala Nr. 3, beneficiară a proiectului „SĂ ÎNVĂŢĂM ÎMPREUNĂ, PENTRU A NU ABANDONA ŞCOALA”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2 – “Corelarea învăţării pe parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.2. „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii” , în toiul activităților.

Se urmăresc aceleași obiective: diminuarea numărului de persoane care se află în risc de abandon şcolar şi prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii în rândul elevilor proveniţi din medii dezavantajate, rurale sau foste industrializate din regiunile SE și Est, folosind metode integrate, moderne de prevenție și combatere a părăsirii școlarităţii în vederea creşterii integrării sociale şi a angajabillităţii la nivel local și regional.

Întrebați, atât elevii cât și cadrele didactice s-au arătat mulțumite de rezultatele obținute până acum, înregistrându-se progrese vizibile ale grupului țintă.

Zidaru Elena, clasa a VII-a PPS gimnazial: ”Am învățat multe lucruri noi, pe care nu le știam…Acum am ghiozdanul meu și multe rechizite. Vin cu drag la școală.”

Doamna Zidaru, mama Elenei care o însoțea la venirea la școală ne-a declarat: ”Sunt mândră de copilul meu. De când este în proiectul acesta o văd tot mai preocupată de teme. Încerc și eu să învăț alături de ea.”

Grupul țintă al proiectului:

– 200 de elevi aflați în risc de părăsire timpurie a școlii.
– 50 de părinți ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a școlii.
– 100 de persoane care nu au absolvit învățământul obligatoriu.
– profesori implicați în programele de ADȘ și PPS, formați cu scopul creșterii nivelului profesional.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să accesaţi site-ul proiectului: www.nuabandonascoala.ro. , la adresa de email: proiectemsarat@gmail.com sau la telefon: 0762636500.

Related posts

Leave a Comment