Ședinta extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sărat în data de 06.06.2022, ora 15.00

Dispoziție și proiect ordine de zi ale Ședinței CL din 06 06 2022 ora 15

In temeiul art.133, alin.(2), lit.a), art.134 si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta extraordinara care va avea loc in data de 06.06.2022, ora 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare nr.161/02.06.2022 privind aprobarea participarii UAT -Municipiul Rm.Sarat la programul Planul National de Redresare si Rezilienta, apelul de proiecte PNRR/2022/C10, Componenta 10 –Fondul Local, Investitia: I.2 –Construirea de locuinte nZEB plus – pentru tineri/locuinte de serviciu pentru specialisti din sanatate si invatamant, pentru realizarea obiectivului de investitii „Construire locuinte de serviciu pentru specialisti din sanatate si invatamant in Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau”

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

2. Proiect de hotarare nr.162/02.06.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea „Construire sala de catering si evenimente. Construire cladire de depozitare si preparare alimente de catering. Construire imprejmuire la strada Cpt.Rosca Nicolae”, pentru imobilul situat in strada Cpt.Rosca Nicolae nr.2 (numarul cadastral 35722), Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Publicăm astăzi 02.06.2022 pe site-ul Primăriei www.primariermsarat.ro la Sectiunea Consiliul local/Proiecte de hotărâri, proiectele de hotărâre mai sus mentionate si afisam la avizier Procesul verbal de afisare nr.  35566/02.06.2022.

 

Primar,

CÎRJAN SORIN-VALENTIN

Related posts