ANUNT sedinta extraordinara A CL RÂMNICU SĂRAT – 17.05.2022, ora 900

 

MUNICIPIUL RM.SĂRAT

STRADA NICOLAE BĂLCESCU NR.1

TEL.0238/561946; fax 0238/561947

Web: www.primariermsarat.ro

 

ANUNT

 

          In temeiul art.133, alin.(2), lit.a), art.134 si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta extraordinara care va avea loc in data de 17.05.2022, ora 900 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, cu urmatoarea ordine de zi:

 

 

1. Proiect de hotarare nr.136/13.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului “Renovarea cladirii Scolii Gimnaziale nr.1, Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau” in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5 – Valul renovării, axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

2. Proiect de hotarare nr.137/13.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului “Renovarea cladirii Liceului Teoretic “Stefan cel Mare”, Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau” in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5 – Valul renovării, axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

3. Proiect de hotarare nr.138/13.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului “Renovarea cladirii Centrului Cultural “Florica Cristoforeanu”, Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau” in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5 – Valul renovării, axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

4. Proiect de hotarare nr.139/13.05.2022 privind aprobarea incheierii Actului aditional nr.10/2022 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare al Municipiului Rm.Sarat pentru activitatile privind „colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori” si „colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora” nr.67464/10032/07.10.2019, incheiat intre UAT-Municipiul Rm.Sarat si S.C RER SUD S.A, in conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2021 privind regimul deşeurilor, modificata si completata prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.38/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative in vederea eficientizarii gestionarii deseurilor si a <LLNK 12005   196182 3A1   0 47>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

5. Proiect de hotarare nr.140/13.05.2022 privind aprobarea rezultatului final la concursul de proiecte de management pentru ocuparea functiei contractuale de conducere de manager (director) la Centrul Cultural “Florica Cristoforeanu” Ramnicu Sarat, aprobarea proiectului de management declarat castigator si a duratei pentru care se va incheia contractul de management

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Publicăm astăzi 13.05.2022 pe site-ul Primăriei www.primariermsarat.ro la Sectiunea Consiliul local/Proiecte de hotărâri, proiectele de hotărâre mai sus mentionate si afisam la avizier Procesul verbal de afisare nr.                          30914/13.05.2022.

 

Primar,

CÎRJAN SORIN-VALENTIN

 

DESCARCĂ Disp si ord de zi Sed CL din 17 05 2022 ora 9

Related posts