ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ

Nr. 14404/02.03.2022

 ANUNŢ

 CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ

a Proiectului de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și cuantumul sancțiunilor prevazute de art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ce se vor aplica în anul 2023 în Municipiul Râmnicu Sărat, indexate cu rata inflației de 5,1% (aferenta anului fiscal 2021)

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, domnul Cîrjan Sorin-Valentin, referitoare la elaborarea Proiectului de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și cuantumul sancțiunilor prevazute de art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ce se vor aplica în anul 2023 în Municipiul Râmnicu Sărat, indexate cu rata inflației de 5,1% (aferenta anului fiscal 2021) şi organizarea consultării/dezbaterii publice pentru proiectul propus, în data de 09.03.2022, ora 13:00, la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat – Sala de Consiliu, cu respectarea masurilor de asigurare a distantarii fizice (inclusiv obligativitatea purtarii mastii de protectie).

În conformitate cu stipulaţiile art. 7 alin. (10) din Legea nr. 52/2003, modalitatea de colectare a recomandărilor, modalitatea de înscriere şi luare a cuvântului, în timpul defăşurării şedinţei de dezbatere publică se va face în ordinea sosirii, conform listei întocmite în prealabil, în acest sens,  prin intermediul Birou Informare şi Relaţii Publice. Fiecare persoană are posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere în timp rezonabil.

Participanţii la dezbaterea publică care se înscriu la cuvânt îşi vor susţine punctele de vedere exclusiv pe marginea proiectului de hotarâre ce face obiectul prezentului anunţ. În cadrul dezbaterii nu se vor lua în considerare propunerile, sugestiile şi opiniile care nu se circumscriu proiectului de hotarare adus spre consultare/dezbatere publică.

Textul complet al proiectului de hotărâre însoţit de Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Râmnicu Sărat şi Raportul de specialitate al structurii de specialitate, va fi afişat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat şi pe pagina web www.primariermsarat.ro.

În considerarea art. 7 alin. (1) din Legea nr. 52/2003, teza finală, persoanele interesate pot solicita în scris printr-o cerere adresată în acest sens, Compartimentului Registratură din cadrul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat, transmiterea  documentaţiei care face obiectul prezentului anunţ.

Raportat la prevederile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003, eventualele propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre, exprimate în scris, conţinând numele, prenumele, domiciliul şi numărul de telefon al semnatarului, se vor depune la Compartimentul Registratură din cadrul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat, în timpul programului de lucru sau prin e-mail la adresa primarie_rmsarat@primariermsarat.ro, până la data de  14.03.2022, ora 16:30.

Vă mulţumim pentru interes şi vă aşteptăm în sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat, în ziua de 09.03.2022, ora 13:00.

 

Primar,

Cîrjan Sorin-Valentin

  

Întocmit,

Persoană responsabilă de aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,

Consilier Juridic, Corbu Alina-Giorgiana

Related posts