ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ

Nr. 22892/07.10.2021

 

ANUNŢ

 CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ

 a Proiectului de hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului Serviciului de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat şi a titlului ,,Condiţii de exploatare a Serviciului public de salubrizare menajeră a Municipiului Râmnicu Sărat din anexa nr. 12 la Caietul de sarcini pentru activităţile privind ,,colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectare separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori şi ,,transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora precum şi modificarea şi completarea Indicatorilor de performanţă prevăzuţi în Anexa nr. 14 la acelaşi caiet de sarcini

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, domnul Cîrjan Sorin-Valentin, referitoare la elaborarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului Serviciului de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat şi a titlului ,,Condiţii de exploatare a Serviciului public de salubrizare menajeră a Municipiului Râmnicu Sărat din anexa nr. 12 la Caietul de sarcini pentru activităţile privind ,,colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectare separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori şi ,,transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora precum şi modificarea şi completarea Indicatorilor de performanţă prevăzuţi în Anexa nr. 14 la acelaşi caiet de sarcini şi organizarea consultării/dezbaterii publice pentru proiectul propus, în data de 13.10.2021, ora 13:00, la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat – Sala de Consiliu, cu respectarea masurilor de asigurare a distantarii fizice (inclusiv obligativitatea purtarii mastii de protectie).

În conformitate cu stipulaţiile art. 7 alin. (10) din Legea nr. 52/2003, modalitatea de colectare a recomandărilor, modalitatea de înscriere şi luare a cuvântului, în timpul defăşurării şedinţei de dezbatere publică se va face în ordinea sosirii, conform listei întocmite în prealabil, în acest sens,  prin intermediul Birou Informare şi Relaţii Publice. Fiecare persoană are posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere în timp rezonabil.

Textul complet al proiectului de hotărâre însoţit de Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Râmnicu Sărat şi Raportul de specialitate al structurii de specialitate, va fi afişat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat şi pe pagina web www.primariermsarat.ro.

În considerarea art. 7 alin. (1) din Legea nr. 52/2003, teza finală, persoanele interesate pot solicita în scris printr-o cerere adresată în acest sens, Compartimentului Registratură din cadrul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat, transmiterea  documentaţiei care face obiectul prezentului anunţ.

Raportat la prevederile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003, eventualele propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre, exprimate în scris, conţinând numele, prenumele, domiciliul şi numărul de telefon al semnatarului, se vor depune la Compartimentul Registratură din cadrul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat, în timpul programului de lucru sau prin e-mail la adresa primarie_rmsarat@primariermsarat.ro, până la data de  18.10.2021 (inclusiv).

Vă mulţumim pentru interes şi vă aşteptăm în sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat,  în ziua de 13.10.2021, ora 13:00.

 

Primar,

Cîrjan Sorin-Valentin

 

Întocmit,

Persoană responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă

Consilier Juridic Superior, Corbu Alina-Giorgina

Related posts