ANUNŢ CONSULTARE SI DEZBATERE PUBLICA a Proiectului de hotarare privind stabilirea unor masuri administrative de circulatie rutiera si pietonala in Municipiul Rm.Sarat

NR.6243 /26.07.2021

        ANUNŢ CONSULTARE SI DEZBATERE PUBLICA

a Proiectului de hotarare privind stabilirea unor masuri administrative de circulatie rutiera si pietonala in Municipiul Rm.Sarat

     

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, se aduce la cunostinta publica initiativa Primarului Municipiului Ramnicu Sarat, domnul Cîrjan Sorin-Valentin, referitoare la elaborarea Proiectului de hotarare privind stabilirea unor masuri administrative de circulatie rutiera si pietonala in Municipiul Rm.Sarat si organizarea consultarii/dezbaterii publice pentru proiectul propus, in data de 04.08.2021, ora 1300, la sediul Primariei Municipiului Ramnicu Sarat-Sala de Consiliu.

In conformitate cu stipulatiile art. 7 alin. (10) din Legea nr. 52/2003, modalitatea de colectare a recomandarilor, modalitatea de inscriere si luare a cuvantului, in timpul desfasurarii sedintei de dezbatere publica se va face in ordinea sosirii, conform listei intocmite in prealabil, in acest sens, prin intermediul Birou Informare si Relatii Publice. Fiecare persoana are posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere in timp rezonabil.

Textul complet al proiectului de hotarare insotit de Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Ramnicu Sarat si Raportul de specialitate al structurii de specialitate, va fi afisat la sediul Primariei Municipiului Ramnicu Sarat si pe pagina web www.primariermsarat.ro.

In considerarea art. 7 alin. (1) din Legea nr. 52/2003, teza finala, persoanele interesate pot solicita in scris printr-o cerere adresata in acest sens, Compartimentului Registratura din cadrul Primariei Municipiului Ramnicu Sarat, transmiterea documentatiei care face obiectul prezentului anunt.

Raportat la prevederile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003, eventualele propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotarare, exprimate in scris, continand numele, prenumele, domiciliul si numarul de telefon al semnatarului, se vor depune la Compartimentul Registratura din cadrul Primariei Municipiului Ramnicu Sarat, in timpul programului de lucru sau prin e-mail la adresa primarie_rmsarat@primariermsarat.ro, pana la data de 06.08.2021, ora 14.

Va multumim pentru interes si va asteptam in sala de Consiliu a Primariei Municipiului Ramnicu Sarat, in ziua de 04.08.2021, ora 1300.

 

                                                 Primar,

                                  Cîrjan Sorin Valentin

 

                                             Intocmit,

          Persoana responsabila pentru relatia cu societatea civila,

            Consilier Juridic Superior, Corbu Alina Giorgiana

Related posts